Hjelp! Hvordan vet vi at han har valgt rett linje på videregående skole?

 

Overgangen til videregående skole er stor for de fleste! Skolens struktur er ikke som du kjenner den fra ungdomsskolen. Skolens forventninger til selvstudier hos elevene, er annerledes enn du er vant til. Linjetilbudene er mange, og det kan oppleves som overveldende å skulle velge linje. Det første store valget mot selvstendighet – det er klart det er skummelt å ta et sånt valg, for hvordan vet man at man har valgt rett?

I faget Utdanningsvalg har alle unge krav på undervisning som skal styrke evnene til å ta gode valg for seg selv. Gjennom opplæring som øker selvinnsikt hos den enkelte elev, skal ungdom få kjennskap til hva som påvirker de valgene vi tar, og hvordan dette er med på å forme veien videre.

Selv om faget Utdanningsvalg nå er et fag i læreplanverket, er det likevel ikke sikkert at den som underviser i faget kan noe om de ulike mekanismene i en valgprosess. Karriereveiledning og Utdanningsvalg er foreløpig ikke et profesjonsfag, og «hvem som helst» kan derfor undervise i faget.  Med andre ord er faget foreløpig ikke kvalitetssikret innholdsmessig.

Målet med faget er «… å bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger.» Om din ungdom kjenner seg selv godt nok til å opplyse om hva som virkelig motiverer, vil rådgivertjenesten kunne bidra med hensiktsmessig informasjon og veiledning mot valg av linje.

Likevel er det mange unge som dropper ut av skolen. Og det viser seg at feilvalg i skolesammenheng ofte skjer fordi alle mennesker, også ungdom, behøver å lære noe om hvem vi er. Hvilke ferdigheter vi ønsker å bruke, og hvilke ferdigheter vi ønsker å få anerkjennelse for. Hvis valg av linje ved videregående skole tas basert på de verdier som gir din ungdom mest motivasjon, vil det være større sjanse for gjennomføring av et videregående utdanningsløp.

Din ungdom fortjener en ordentlig verdiavklaring. Hva er det som virkelig gjør at venner og jobb er viktig? Er det tryggheten og tilhørigheten, omsorgen, samtalene, gitarspillinga, eller leken? Er det pengene, statusen eller følelsen av å være til nytte som driver? Hvilken rolle har ungdommen din i sin omgangskrets? Leder? Klovn? Økonom? Den som passer på? Den som tar alle telefonene? Den som har alle de gode ideene?

Å reflektere over hva som virkelig motiverer, og hva som virkelig er demotiverende er ikke så vanlig, men det er viktig. Ta praten!

 

Er du redd for at din ungdom har søkt feil linje, da har jeg 3 tips:

1: Sørg for at din ungdom beholder skoleplassen, da er det muligheter for å gjøre omvalg.

2: Sett av tid til å spørre din ungdom om hva som er viktigst i livet, og hvorfor. La ungdommen få svare uten avbrytelser – magien ligger i lyttingen.

3: Er du redd for at din ungdom ikke kommer til å fullføre vgs, ta kontakt med elevtjenesten ved den aktuelle skolen så fort som mulig! Bare da kan skolen forberede seg på at de må følge opp din ungdom.