Vi må lytte, sånn at de kan snakke

De finnes, de ungdommene som lever i frykt for at foreldrene skal lide mer enn de allerede gjør, hvis ungdommen ber om hjelp til seg selv. Kanskje får store tragedier vedvare over tid, nettopp fordi barn og ungdom lar være å fortelle hele sannheten, av lojalitet til sin flokk – sine voksne? Vi vet at år etter år vokser barn og ungdom opp i krise, uten at de finner det gode rommet til å fortelle at livet er hardt.

Halvor Nordby skriver om dydsetikk, og om at vi har et ansvar for å skape det nødvendige rommet for tillit. Han sier at den som trenger hjelp, i tillegg trenger å erfare at den hjelperen hen tar kontakt med, faktisk er snill og på lag. Ungdom i krise trenger å møte voksne som kan forstå og anerkjenne situasjonen som den er (Nordby, H. 2012).

Jeg ville bare si det, du kan redde liv ved å ta deg tid til å være en lyttende voksen.