«Samspill og kommunikasjon med din ungdom»

Dette er et kurs for deg som gjennom praktiske øvelser vil bli utfordret på de ferdigheter som påvirker vår evne til å kommunisere. Ved å kombinere praktiske øvelser med refleksjon, vil du bli kjent med elementer du selv kan endre på, for å gjøre samarbeidet med din ungdom litt lettere.

Temaer som vil bli belyst på kurset er:

– Kommunikasjon og relasjon
– Ærlighet og Kjærlighet
– Grenser og trygghet
– Anerkjennelse og tilhørighet
– Primære og Sekundære følelser
– Identitet og selvfølelse
– Tillit og lojalitet

Kurset går over tre tirsdagskvelder annenhver uke. Dette som et forsøk på å komme aleneforsørgere i møte, og gjøre kurset tilgjengelig for alle. 

KURS ER FORELØPIG SATT PÅ VENT
GRUNNET KORONA-PANDEMI

Tidspunkt: 18.00 – 20.30
Antall: 6 plasser
Pris: 2000,- inkl. Tre kurskvelder, Kursmateriell, kaffe/te.
Sted: Fabrikken, Løkkegata.