Jeg tilbyr kurs i kommunikasjon med tenåringer. Målsettingen er at du og tenåringen skal føle trygghet,
mestringsfølelse og en økt opplevelse av samarbeid, samt at du bedre kan støtte tenåringens utvikling av emosjonell og sosial kompetanse.

Kurset går over fire og en halv dag,
Og vil foregå i en gruppe på min. 4 deltakere, max 10.

Målgruppe for kurset:

Kurset er aktuelt for alle som samhandler med tenåringer, foreldre/ foresatte eller dere som jobber med tenåringer på institusjon eller skole.

Dette kurset dreier seg om den voksnes rolle i møte med ungdom. Gjennom ulike øvelser bli bevisst hvordan vi påvirker tenåringens muligheter og begrensninger.
Hvordan den voksne kan hjelpe ungdom til å utvikle sosiale ferdigheter, evne til selv å håndtere konflikter, finne løsninger sammen, sette egne grenser og respektere andres.

 

 

Kurset vil inneholde følgende tema:

– Kommunikasjon og relasjon
– Ærlighet og Kjærlighet
– Grenser og trygghet
– Anerkjennelse og tilhørighet
– Primære og Sekundære følelser
– Identitet og selvfølelse
– Tillit og lojalitet