Det er mange ting å forholde seg til ungdomstida. Så mange folk, så mange meninger, så mange nye usynlige regler.
Det som var trygt for en liten stund siden, er plutselig nytt og forandret. Gode venner får nye venner, skolen krever mer enn du trodde,
foreldrene dine skiller seg, nye kjærester, flytting, nye krav og store valg. I tillegg utvikler kroppen seg i vill fart.
Man ser mer, opplever mer, føler mer, tenker mer, forstår mer. Identitet, verdier og holdninger blir plutselig både synlig og viktig.

Da kan det være fint å snakke med noen.
Samtale som verktøy kan være kjempenyttig i møte med angst og uro i kroppen.
Snakker du med noen som vil bli kjent med akkurat deg, og som har tid til høre om hva du tenker på,
kan det etter hvert bli enklere å avkrefte negative tanker om ikke være bra nok, interessant nok, eller viktig nok.
Å bli møtt med verdighet kan hjelpe deg å tro på du kan stole på deg selv, og at du kan stole på andre.

 

Målet med samtalene er
at du skal få øvelse i å:

  • Snakke om det du tenker mest på
  • Gi slipp på mestringsstrategier og forsvarsmekansimer som ikke nytter
  • Prøve ut nye mestringsstrategier i møte med det som er vanskelig
  • Stole på seg selv
  • Få motivasjon og vilje til å mestre det du drømmer om å få til
  • Sette sunne grenser for deg selv
  • Kommunisere og prioritere egne behov, verdier og meninger
  • Bruke konkrete teknikker for å regulere angst og uro – Pusten
  • Motarbeide skam, lav selvfølelse og selvbilde, dårlig selvtillit