Om Thea K. Eriksen:

Jeg har en pedagogisk master, organisert under helse- og sosialfaglig fakultet: Karriereveiledning. I løpet av mine 25 år i møte med ungdom, har jeg blitt mer og mer opptatt av at jeg vil bidra til at ungdom blir lyttet til. Manglende, eller selvbevisst lytting kan blant annet føre til frafall i skolen. For å forhindre at unge mennesker i fortvilelse tar svært destruktive valg, mener jeg det er viktig at ungdom blir møtt med respekt og med den lønnsomme formen for lytting. Jeg har derfor også tatt en videreutdanning i miljøterapi.

Parallelt med mine studier har jeg i mange år jobbet med veiledning av ungdom og unge voksne. Arbeid i direkte kontakt med unge mennesker har vært min aller viktigste læring. 

Målet i mitt arbeid er å bidra til økt selvinnsikt hos deg som lever sammen med, eller som arbeider tett med unge mennesker.  Å ha oversikt over hvem du er i møte med ungdom, øker sannsynligheten for at  trygghet og tillit oppstår.