Om Thea K. Eriksen:

Jeg har en pedagogisk master, organisert under helse- og sosialfaglig fakultet: Karriereveiledning. I løpet av mine 25 år i møte med ungdom, har jeg blitt mer og mer opptatt av å gjøre en innsats for å forhindre frafall i skolen, og for å forhindre at unge mennesker i fortvilelse tar svært destruktive valg. Karriereveiledning defineres i Europa med et «livslangt perspektiv». 

  Livslang karriereveiledning omfatter en rekke aktiviteter som setter mennesker i alle aldre og stadier i livet i stand til å bli kjent med sine styrker, kompetanser og interesser, gjøre meningsfulle valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid, og gjennom hele livsløpet håndtere læring, arbeid og andre situasjoner der styrker og kompetanser utvikles og brukes ( NOU 2016:7).

Parallelt med mine studier har jeg i etterhvert fått lang og bred erfaring med samhandling og veiledning av ungdom og unge voksne. Arbeid i direkte kontakt med unge mennesker har vært min aller viktigste læring. Jeg har fått treffe utrolig mange unge mennesker, som på ulikt vis supplerer og utfordrer de teoriene som dukker opp i studieforløpet.

Målet i mitt arbeid er å bidra til økt selvinnsikt hos deg som lever sammen med, eller som arbeider tett med unge mennesker.  Ubehagelig kanskje, men hvis jeg har oversikt over hvem jeg er i møte med deg, øker sannsynligheten for at vi kan møtes med trygghet og tillit. Slik er det med alle relasjoner, men jeg vil i mitt arbeid ha fokus på møtet mellom deg og din ungdom, enten på jobb eller hjemme.

Jeg tilbyr tjenester i flere ulike format: 

  • Individuell veiledning
  • Gruppeveiledning
  • Praktiske foredrag /workshops