Samtaleterapi

Samtaleterapi kan hjelpe deg å sette ord på det som plager deg, og bidra til et bedre funksjonsnivå og økt livskvalitet. Sentralt i samtaleterapi, er noe eksponering som synliggjør automatiserte livsmestringsstrategier. Kanskje vil du, for første gang på lenge, oppleve å bli verdsatt som deg selv?

Negative tanker om ikke være bra nok, interessant nok, eller viktig nok, kan etter hvert slippe taket. Mengdetrening kan gi deg tro på du kan stole på både deg selv, og andre. 

Målet med samtaleterapi er at du i større grad skal:

  • Kjenne igjen det som var og er vanskelig
  • Gi slipp på uhensiktsmessige mestringsstrategier og forsvarsmekansimer
  • Stole på seg selv
  • Vekke motivasjon og vilje til å realisere drømmer, ønsker og ambisjoner
  • Sette sunne grenser, ha mot og styrke til positiv selvhevdelse
  • Kunne kommunisere og prioritere egne behov, verdier og meninger
  • Mestre konkrete teknikker for å regulere tanker og følelser – pusteteknikker
  • Motarbeide skam, lav selvfølelse og selvbilde, dårlig selvtillit, selvbebreidelse og skyldfølelse
  • Øve på å innta andres perspektiv slik at man bedre ser seg selv utenfra og andres intensjon «innenfra» (mentalisering)

For noen er sang, en helt konkret eksponeringsform. 

gratis prøvetime