Jeg er egentlig ikke så opptatt av metodebruk, fordi jeg mener at vi alle er så forskjellige at det ville være problematisk å lene seg på en ting. Derfor bruker jeg alle metodene jeg kan når jeg veileder.

Gjennom praktiske øvelser og refleksjon ønsker jeg at du skal bli kjent med skjulte mekanismer og ukjente problemstillinger i ditt møte med din ungdom. Øvelsene jeg bruker er blant annet hentet fra min utdanning gjennom programmet CCE i regi av Oppland Fylkeskommune.

Jeg baserer min veiledning på  D.O.T.S – modellen (Bill Law og Anthony Watts), hvor selvinnsikt, mulighetsoppmerksomhet, evnen til å takle overganger og valgkompetanse, er ferdigheter jeg fokuserer på.

 

 

 

Kontakt Thea