Gjennom praktiske øvelser og refleksjon ønsker jeg at du skal bli kjent med skjulte mekanismer og ukjente problemstillinger i ditt møte med ungdom. Øvelsene jeg bruker er blant annet hentet fra min utdanning gjennom programmet CCE i regi av Oppland Fylkeskommune.

Jeg baserer min veiledning på  D.O.T.S – modellen (Bill Law og Anthony Watts), hvor selvinnsikt, mulighetsoppmerksomhet, evnen til å takle overganger og valgkompetanse, er ferdigheter jeg fokuserer på.

 

 

 

Kontakt Thea