For noen er sang og samtale en svært nyttig arbeidsform.
Å synge er både svært kroppslig, og en mental øvelse.
Sangen er en nøkkel inn til følelsene våre, og inn til det som for noen er kjernen til angst og uro.
I livet bruker vi stemmen til å vise hvem vi er når vi formidler noe, når vi mener noe, føler og tenker.
Sangen gir oss tilgang til alt det vi tenker om oss selv og andre, og blir derfor for noen – noe skummelt.

Gjennom samtale, øvelser og mestring, vil du få et tryggere forhold til sang.
Konkrete pusteteknikker, lytting og avslapning til musikk er virkemidler som gir deg kontakt med både kropp og tanker.
Du blir en tryggere og gladere sanger av å oppdage at avslapning og pusteteknikk + kontakt med muskulaturen i kroppen er håndterlig.
Du kan bestemme selv hvor mye eller lite du vil mestre. Det handler til syvende og sist om mengdetrening – ikke flaks eller uflaks.

Den bevisste kontakten med kropp og tanker, vil ganske raskt styrke selvfølelse og mestringsevne.
Dine iboende motstandskrefter styrkes, slik at du selv kan ta store steg på veien fra uro til trygghet gjennom sang.

 

.