Kjærligheten til barn og ungdommer, er den viktigste nøkkelen vi har i foreldrerollen.

Det er i seg selv en stor bragd å skulle ta vare på et barn. Det føles som om vi må prestere hele døgnet i årevis.
Mate, trøste, vaske, rydde, lytte, lære, kjøre, hente, kose, synge, stryke, vente, holde ut – og gjenta.
Foreldre må rett og slett holde ut en hel haug, og får ofte oppfordringen: «ta på din egen oksygenmaske før du hjelper andre».
Men i haugen av alt vi skal holde ut, kan det være vanskelig å finne akkurat den maska.

Gjennom samtale, øvelser og mestring vil du oppdage at du er akkurat det dine ungdommer trenger.
Du har det i deg, og det handler om det du vil lære bort til ungene dine. At de er trygge, elsket, kloke og inkluderende mennesker.
For å nå frem med læring, er man avhengig av å bli forstått. Alle mennesker vil bli lyttet til, og det er vårt ansvar i møte med våre barn og ungdommer.
På engelsk heter det Responsability – deler vi det ordet i to får vi – Respons og ability- altså evnen til å gi respons.
Det betyr at det er den som fyller foreldrerollen, som må øke evnen til å gi fornuftig respons,

Det krever kjærlighet å lage rammer med verdighet
Det krever kjærlighet å se fortvilelse i stedet for sinne
Det krever kjærlighet å lytte med mer enn ørene
Det krever kjærlighet å se lengsel i motstand
Det krever kjærlighet finne sannhet i hvite løgner