De lønnsomme samtalene krever at vi er oppmerksomme på at vi påvirker omgivelsene våre, ved bare å være oss selv. Er vi ubevisste på vår atferd som ledere, er vi ergo også ubevisste på hvordan vi påvirker omgivelsene.

Oppriktig anerkjennelse er beviselig like viktig som rent vann og sollys. Derfor vil en bevisst, oppriktig anerkjennende samtale være lønnsom på alle plan.

Gjennom samtale og refleksjon, vil du bli kjent med ulike mekanismer og problemstillinger som kan dukke opp i møte med mennesker. Målet er å bli bevisst hvilke ferdigheter som kan brukes for å øke trivsel og sunn effektivitet under din ledelse.

 

Det krever tillit å få lov til å stille spørsmål

Det krever tillit å ta imot svarene og informasjonen

Det krever tillit å finne ordene i stillheten

Det krever tillit å snakke om det som skaper grubling og uro