Øvrige tjenester:

Karriereveiledning – utdanningsvalg

Karriereveiledning og utdanningsvalg er veiledning for deg som står i en endringsfase, og ikke helt vet hva du vil. Veiledningen passer for alle mellom 16- og 67 år, og vil dreie seg om dine ressurser, dine valg og dine mål. Jeg er sertifisert for å bruke karriereverktøyet Profråd om dette er ønskelig.

Jeg baserer min veiledning på  D.O.T.S – modellen (Bill Law og Anthony Watts), hvor selvinnsikt, mulighetsoppmerksomhet, evnen til å takle overganger og valgkompetanse, er ferdigheter jeg fokuserer på.

Foreldreveiledning

Målet mitt med å holde kurs er å trygge deg i foreldrerollen. Å forandre Din Ungdom er ikke mulig, men å forandre måten vi som voksne står i relasjonen til våre barn, det er mulig.

På kurs hos meg vil du bli utfordret på de felt hvor du kan gjøre endringer i deg selv, som kanskje vil gi den effekten vi alle ønsker oss –  et nært og trygt forhold til våre barn.

Gjennom praktiske øvelser vil du utfordres på ulike tema;

– Kommunikasjon og relasjon
– Ærlighet og Kjærlighet
– Grenser og trygghet
– Anerkjennelse og tilhørighet
– Primære og Sekundære følelser
– Identitet og selvfølelse
– Tillit og lojalitet

Jeg baserer min veiledning på  D.O.T.S – modellen (Bill Law og Anthony Watts), hvor selvinnsikt, mulighetsoppmerksomhet, evnen til å takle overganger og valgkompetanse, er ferdigheter jeg fokuserer på i mitt arbeid.

Foredrag «De lønnsomme ferdighetene»

Vil du at dine ansatte skal bidra til vekst og økte inntekter i din bedrift? Opplever du at det er utfordrende å vite hva du skal si for å skape lysten til å gi det lille ekstra?

Jeg tilbyr praktiske foredrag som inviterer til å se på samspillet mellom deg og dine ansatte.
Å se litt nærmere på seg selv, øker evnen til å skape trygghet mellom mennesker. Trygghet og tillit skaper lojalitet og arbeidslyst. Vi har alle lyst til å gi vårt beste, om vi får være en del av et team vi er stolte av.

 

Jeg baserer min veiledning på  D.O.T.S – modellen (Bill Law og Anthony Watts), hvor selvinnsikt, mulighetsoppmerksomhet, evnen til å takle overganger og valgkompetanse, er ferdigheter jeg fokuserer på i mitt arbeid.