Hvem er jeg i møte med ungdom i krise?

Å være sammen med mennesker som lever med grubling og uro, stress og tankekjør, gjør noe med oss. Mennesker rører ved følelsene våre.
Å være bevisst på hvordan vi selv reagerer, i møte med andre mennesker er i seg selv ikke så lett.
Vi tror at vi kjenner oss selv så godt, at det egentlig ikke er så mye å snakke om. Men selvinnsikt er ferskvare. Vi må holde oss oppdatert på vårt reaksjonsmønster.

I møte med et annet menneske, agerer og reagerer vi med forankring i verdisyn, menneskesyn, erfaring og kunnskap. Da må vi vite hva som gjelder for oss selv.

https://www.youtube.com/watch?v=DDQ9L5BlkAA&feature=youtu.be