Category Archives: Thea

Hjelp! Hvordan vet vi at han har valgt rett linje på videregående skole?

  Overgangen til videregående skole er stor for de fleste! Skolens struktur er ikke som du kjenner den fra ungdomsskolen. Skolens forventninger til selvstudier hos elevene, er annerledes enn du er vant til. Linjetilbudene er mange, og det kan oppleves som overveldende å skulle velge linje. Det første store valget mot selvstendighet – det er […]

«Bortskjemt og forsømt» – Min masteroppgave i faget Karriereveiledning

Jeg har studert karriereveiledning i ca tre år ved Høgskolen Innlandet. Et studie som har gitt meg både dypere og bredere innsikt i hvorfor ungdomsarbeid er så viktig. Og nå er altså den store oppgaven levert. Er du interessert i oppgaven, kan du ta kontakt med meg, men jeg vil dele starten av oppgaven med deg […]

Min arbeidserfaring

I løpet av min karriere har jeg tilegnet meg kunnskap og erfaring om veiledning av ungdom som har levd/lever i traumatiske / vanskelige forhold. I dette arbeidet kan et tett og tillitsfullt samarbeid med offentlige og private hjelpeinstanser bli helt avgjørende. Jeg har et stort nettverk lokalt og nasjonalt, og vil kunne bistå deg/dere i […]