Min arbeidserfaring

I løpet av min karriere har jeg tilegnet meg kunnskap og erfaring om veiledning av ungdom som har levd/lever i traumatiske / vanskelige forhold. I dette arbeidet kan et tett og tillitsfullt samarbeid med offentlige og private hjelpeinstanser bli helt avgjørende. Jeg har et stort nettverk lokalt og nasjonalt, og vil kunne bistå deg/dere i arbeidet med å finne gode løsninger.

Som tidligere kateket har jeg hatt lederansvar for et team på ca 30 ungdomsledere i alderen 16-26.

Som fagansvarlig og teamleder for arbeidsmarkedsopplæring (AMO) for unge voksne i Oppfølgingsenheten Frisk, har jeg hatt lederansvar for 6 medarbeidere som sammen har bidratt til at flere hundre unge har funnet en vei ut i samfunnsdeltakelse.

Det har vært en stor ære å bli kjent med så mange fantastiske unge mennesker!