«Det kan så vel gå godt!»

En gang bodde jeg i Stavanger, byen i mitt hjerte. Der lærte jeg et utrykk som jeg har tatt med meg videre. «Det kan så vel gå godt!». Det var naboen min som sa det. Han som var 80 år, full av livserfaring og godhet for mennesker!

I mitt arbeid vil jeg, gjennom kurs, og veiledning vise deg at å være Mamman til en tenåring kan gå skikkelig bra! Jeg har ingen trylleformler eller klare svar, men jeg har 25 års erfaring som har lært meg noe om hva ungdommene sier at de trenger for at overgangen fra barn til voksen skal bli bra. 

De snakker om tid, om anerkjennesle, og ærlighet og kjærlighet. Det beste i livet er nemlig fortsatt gratis, men vi må øve på hva disse ordene betyr. For ordene tid og kjærlighet betyr aldri det samme for noen. Jeg vil derfor tilby kurs og veiledning som kan være nyttig for deg, slik at du kan finne ut hva disse ordene betyr i din relasjon med din ungdom.