«Bortskjemt og forsømt» – Min masteroppgave i faget Karriereveiledning

Jeg har studert karriereveiledning i ca tre år ved Høgskolen Innlandet. Et studie som har gitt meg både dypere og bredere innsikt i hvorfor ungdomsarbeid er så viktig. Og nå er altså den store oppgaven levert.

Er du interessert i oppgaven, kan du ta kontakt med meg, men jeg vil dele starten av oppgaven med deg her:
Forskningen sier i klartekst at ungdom vil høre til.
De trenger et stødig nettverk,
for å finne ut hva de vil. 
 
Det ventes at barn og unge skal lære å klare seg selv. 
Samtidig skrives rapporter
om mangel på samvær og stell.
 
Makta setter av midler – en knapp til hvert hjerte som blør.
Regjeringen sier de satser.
Jeg tror det var bedre før.
 
For nå utarbeides metoder – én tanke skal løse «alt». 
Slik holdes sårene åpne
med samfunnsøkonomisk salt.
 
Jeg tror ikke vi blir enige om hva som er best for enhver.
Men, mennesker trenger hverandre.
Det er der all tryggheten er.
 
Vi snakker om Høyre og Venstre, om penger og velferdsstat. 
Kan vi snakke om likeverdet,
og verdien i samvær og prat?
 
Jeg syns vi roter bort tida når ungdom vi kjenner dør.
 De får ikke det de trenger,
jeg forstår ikke at vi tør!
 
Det koster oss ikke mye, å si – «Du hører til her!»
Et menneske er først lønnsomt,
når det vet hvor verdifullt det er.
 
-Thea K. Eriksen 2019